Vidal TOREYO

Malarz, którego fantastycznie barwne amorficzne kompozycje wynikają z fascynacji naturą. Wchodzi z widzem w dyskusję, czy to co nasz mózg rozpoznaje na obrazach, to to co było zamysłem autora. Pokazuje, że każdy ma prawo interpretować obraz na swój sposób, nie stawia przed interpretatorem żadnych ograniczeń. Swoje malarstwo określa jako:

Zmysłowe Sensualne Eteryczne Metafizyczne Amorficzne Ulotne Zmienne Osobiste