Piotr Romanowski

Urodziłem się w 1973 roku. Ukończyłem malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wcześniej studiowałem historię sztuki i wychowanie plastyczne.
Zajmuję się malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Moją szczególną uwagę zajmują monotypie, unikatowa technika, którą „zaraziła” mnie Gabriela Cichowska, asystentka prof. Andrzeja Grendy. Szkicuję z natury. Potem komponuję posługując się techniką kolażu. Interesuje mnie człowiek w rozmaitych sytuacjach. Również jego podłoże duchowe, jak świat rzeczywisty i transcendentny wzajemnie się przenikają. Może to być jedna postać, postać w jakiejś relacji z inną osobą lub zbiorowość.