Ewa Dawid

Ewa Dawid

Ewa nie chciała studiować prawa, jak życzyła sobie tego jej rodzina. Przez kilka lat intensywnie podróżowała, mieszkając po kilka miesięcy w największych megalopolis świata. W tym czasie jej zainteresowania oscylowały wokół elektronicznej muzyki eksperymentalnej. Zdała sobie sprawę, że może wykorzystać unikalną cechę swojego mózgu: postrzegania muzyki poprzez obrazy..

I tak równolegle studiowała malarstwo i teorię muzyki. Zainteresowała się Action painting, które polega na na wykorzystaniu spontanicznego, nieskrępowanego sposobu nakładania farby na płótno. Kreatywność Ewy jest podstawą powstawania indywidualnych konwencji malowania. Action painting w wykonaniu Ewy Dawid opiera się na założeniu, że celem tworzenia obrazu nie jest obraz sam w sobie. Nie sam efekt, ale proces tworzenia jest istotą pracy malarki. Znaczenie ma jedynie fizyczny proces malowania, akt tworzenia. 

Twórczość malarki cechuje kreatywność w doborze technik i narzędzi malarskich. Zresztą, w wypadku Ewy Dawid użycie słowa “malowanie” nie jest określeniem właściwym. Artystka stosuje swoje własne sposoby nakładania farby na podłoże, używa unikalnych narzędzi malarskich. Korzysta też z innych sposobów, jak przetaczanie po płótnie, odciskanie. Ślad narzędzia tworzy wtedy jedyny, niepowtarzalny rysunek. 

Farba akrylowa to medium świetnie nadające się do action painting. Pozwala na spontaniczność, która jest też swego rodzaju koniecznością, gdyż farba bardzo szybko wysycha. Ta cecha farby akrylowej odzwierciedla temperament malarski Ewy, która tworzy impulsywnie i nie czeka zbyt długo między dodaniem kolejnych elementów do płótna. Technika akrylowa pozwala osiągnąć równowagę – tworzyć na granicy świadomości i podświadomości. 

Swoje prace prezentowała na wystawach w Polsce, belgii, Francji i Luksemburgu.

Na stałe współpracuje z Galerią IAXAI.