MASKARADY

Cykl MASQUERADY jest zainspirowana karnawałem w Wenecji.

Tradycja noszenia masek nawiązuje do starożytnych rytuałów i wierzeń. Noszenie maski wiązało się ze zmianą statusu lub ról społecznych. Osoba w masce nie była już sobą – dlatego w Wenecji aresztowania przebierańców było nielegalne. Maskarady, bale maskowe i kawalkady były i są wydarzeniami wyjątkowymi.

Maskarady mają podłoże magiczno-rytualne i nawiązuje do form ludowej pobożności. Tradycja maskarad wywodzi się ze średniowiecznych i renesansowych zabaw karnawałowych. Wyraz maska pochodzi od włoskiego słowa machera, a to ze średniowiecznej łaciny, w której masca oznaczało „maskę, zjawę, koszmar”.

Maski ważną rolę odgrywały podczas obrzędów przejścia. Posługiwanie się maską kojarzono ze zmianą statusu czy ról społecznych. Miały służyć ukryciu, ochronie jednostkowej jaźni lub odseparowaniu jednostki od grupy. Dzięki masce dokonywało się wkroczenie ze sfery sacrum w sferę profanum. Człowiek w kostiumie nie objawiał już cech ludzkich. W czasie weneckiego karnawału nie wolno było aresztować osoby w przebraniu – uznawano, że nie jest ona sobą.