Piotr Kusch

Piotr Kusch – Stypendysta UNESCO (1995-1996) i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi (1997). Pracownie, stypendia i wyróżnienia: 1982–1985 pracownia metaloplastyki Jacka Rochackiego 1987–1995 pracownia rzeźby Barbary Zbrożyny 1994–1995 UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists (Anglia) 1996 „Residency” – miesięczny pobyt w Scottish Sculpture Workshop, Lumsden, Aberdeenshire, przyznany przez Fundację Fredericka Bushego 1996–1997 Stypendium Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi – Stowarzyszenia 2000 – kurs ceramiki u Alberta i Poli Krystyniaków, Muzeum Sztuki Ludowej w Węgorzewie 2012 – wyróżnienie honorowe od uczestników V Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy w Górkach Wielkich, Fundacja im. Zofii Kossak-Szczuckiej 2018, 2019 – nagroda od uczestników XI i XII Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarzy w Górkach Wielkich, Fundacja im. Zofii Kossak-Szczuckiej.