Polityka prywatności IAXAI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzone są informacje i dane użytkownika podczas korzystania z tej witryny internetowej, aplikacji lub wszelkich powiązanych produktów, usług, witryn, funkcji lub funkcjonalności oraz w jaki sposób IAXAI, w tym jej podmioty zależne / stowarzyszone, wykorzystują , udostępniają i zarządzają Twoimi informacjami i danymi. Korzystając z dowolnej Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przetwarzanie i udostępnianie swoich informacji zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.

1. Zasady prywatności IAXAI

Zależy nam na uznaniu i poszanowaniu twoich praw do prywatności poprzez informowanie Cię oraz przetwarzanie i ochronę twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Informacje, które zbieramy od Ciebie

(a) Dane konta, które przekazujesz nam bezpośrednio i dobrowolnie

Możemy gromadzić i przetwarzać niektóre lub wszystkie informacje, które nam udostępniasz, jeśli wyrażasz chęć uczestnictwa w projekcie, pobierasz lub korzystasz z Usług. Dane te to: Imię i nazwisko; Adres e-mail; Adres pocztowy; Numer telefonu; Adres strony internetowej i stron profili społecznościowych; Inne informacje potrzebne do zbudowania profilu przekazane przez Ciebie; Inne informacje, które przesłałeś do opublikowaniu na IAXAI.com.

Z informacji które nam prześlesz tworzymy Profil Artysty,  który może być widoczny dla innych użytkowników Usług. 

Z przesłanych informacji stworzymy i opublikujemy wydarzenia w publicznym dziale “Exhibitions & Events” oraz artykuły w publicznym dziale “Artists’ Blog”. 

Dane te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez nas, innych użytkowników Usług oraz ogół społeczeństwa. Zdecydowanie zalecamy, aby nie publikować żadnych informacji za pośrednictwem Usług, które pozwalają nieznajomym na identyfikację lub lokalizację Ciebie, lub których w inny sposób nie chcesz udostępniać publicznie.

(b) Dane dotyczące użytkowania, które mogą być zbierane automatycznie

Oprócz informacji, które nam przekazujesz, Usługi mogą gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane automatycznie, dane te mogą obejmować: Dane rejestracyjne urządzenia z którego korzystasz (na przykład adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki); Ustawienia urządzenia (na przykład preferencje językowe); Informacje o tym, jak korzystasz z usług (na przykład ile razy korzystasz z usług każdego dnia); Żądane i odsyłające adresy URL; Dane lokalizacji gromadzone za pośrednictwem Twojego urządzenia.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane

(a) W celu ulepszania usług, zapewniania wsparcia i komunikacji z Tobą

My i nasi usługodawcy możemy wykorzystywać dane, które podajesz lub które są gromadzone za pośrednictwem Usług, do obsługi i ulepszania Usług, naszych innych witryn, aplikacji, produktów i usług. Jeżeli jesteś Członkiem Społeczności IAXAI lub współpracujesz z IAXAI, danych teleadresowych, będziemy używać aby kontaktować się z Tobą w celu dostarczenia ważnych informacji i powiadomień związanych z Usługami.  Będziemy ich także używać w celu komunikowania się z Tobą w sprawie promocji marketingowych oraz działań związanych z lansowaniem twojego wizerunku artystycznego i twoich prac.

(b) W celach reklamowych oraz jako treści i linki stron trzecich

Nasze Usługi mogą być wspierane przez reklamy. W tym celu możemy współpracować z różnego rodzaju reklamodawcami, taka aby dostarczyć reklamy za pośrednictwem Usług. Możemy udostępnić tym reklamodawcom możliwość gromadzenia danych o tym, jak korzystasz z Usług. Dane te mogą obejmować informacje pomocne w analizie i wyświetlaniu ukierunkowanych reklam poza Uługami w innych miejscach (na przykład na witrynach i aplikacjach stron trzecich). Ponadto Usługi mogą zawierać treści stron trzecich i linki do stron internetowych osób trzecich.  W celu dostarczania ukierunkowanych reklam elektronicznych indywidualnemu użytkownikowi reklamodawcy i osoby trzecie mogą używać plików cookie, i innych mediów w celu śledzenia działań użytkowników online w czasie i na różnych stronach internetowych lub platformach.

Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz dostosować ustawienia przeglądarki. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby akceptowała wszystkie pliki cookie, blokowała niektóre pliki cookie, wymagała zgody przed umieszczeniem pliku cookie w przeglądarce lub blokowała wszystkie pliki cookie. Zwracamy uwagę, że zablokowanie plików może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji oferowanych za pośrednictwem Usług.

(c) Usługi analityczne

W celu zrozumienia w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Usług, możemy również współpracować z zewnętrznymi firmami analitycznymi. W tym zakresie informacje obejmują gromadzenie danych, raportowanie, pomiar skuteczności reklam oraz zagadnienia analityki internetowej. Informacje te możemy  także wykorzystywać w celu dostarczania odpowiednich komunikatów marketingowych i reklam.

W tym celu możemy używać usług analitycznych świadczonych przez Google lub innych zewnętrznych dostawców usług analitycznych. Celem tych działań jest gromadzenie informacji o sposobach korzystania z naszych Usług. Zewnętrzne usługi analityczne mogą gromadzić między innymi następujące informacje: wyświetlaną treści,  informacje o stosowanym systemie a także informacje geograficzne. Informacje te mogą być przechowywane przez dostawców usług analitycznych tak, abyśmy mogli analizować korzystanie z naszych Usług.

Możesz zatrzymać dalsze gromadzenie niektórych danych przez Usługi. W tym celu powinieneś zaktualizować odpowiednie ustawienia swojego urządzenia. Możesz także odinstalować Usługi. Instrukcje dotyczące zmiany odpowiednich ustawień możesz uzyskać od usługodawcy lub dostawcy urządzenia z którego korzystasz.

(d) Zakupy i procesy płatności

Aby dokonać płatności za pośrednictwem Usług, możesz korzystać z usługi płatniczej innej firmy. Zewnętrzne usługi płatnicze (np. PayPal) zbierają informacje w celu przetworzenia twoich płatności. Informacje te nie są dla nas dostępne, chyba że podałeś nam te informacje w związku z korzystaniem z Usług. Informacje zebrane od Ciebie przez te zewnętrzne usługi płatnicze podlegają polityce prywatności obowiązującej dla tej zewnętrznej usłudze płatniczej. Przed przesłaniem jakichkolwiek informacji do odpowiedniej usługi płatniczej strony trzeciej, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Do komunikacji i przekazywania informacji używamy poczty e-mail. Jeśli jesteś Członkiem Społeczności IAXAI, możesz również dostosować ustawienia poczty e-mail, logując się na swoje konto i dostosowując ustawienia konta.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości pocztą e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym otrzymanym od nas e-mailu opisującym, w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych wiadomości marketingowych. Możesz także poinformować nas o chęci zrezygnowania wysyłając email na adres art@iaxai.com

(e) Media społecznościowe i udostępnianie

W celu promocji artystów i ich sztuki Usługi mogą korzystać z portali, witryn, mediów społecznościowych, ich aplikacji lub innych zewnętrznych usług. Mogą także korzystać z „funkcji udostępniania”. Mogą również zawierać linki do zewnętrznych portali, witryn, mediów społecznościowych, aplikacji lub usług, którym możemy również zezwolić na korzystanie z informacji i danych w celu uzyskania dostępu do funkcji naszych Usług. Korzystanie z tych funkcji może skutkować gromadzeniem lub udostępnianiem informacji przez podmioty trzecie.

Media i usługi te, nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek funkcjonalność udostępniania lub treść, politykę prywatności lub praktyki mediów i usług strony trzeciej. W stosownych przypadkach podlegasz zasadom tych stron trzecich.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami mediach lub usługach, z którymi współpracujesz. Uzyskasz tam informacje, które mogą być gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez te media i usługi. 

4. W jaki sposób udostępniamy dane i informacje

Możemy udostępniać dane i informacje, które podajesz lub które zbieramy w niektórych okolicznościach, w następujący sposób:

(a) Współpraca z reklamodawcami

Możemy udostępniać Twoje informacje reklamodawcom, zewnętrznym sieciom reklamowym i firmom analitycznym. Organizacje te mogą wykorzystywać je do dostarczania ukierunkowanych reklam w Usługach lub witrynach internetowych lub reklamodawcach zewnętrznych. 

(b) Działalność poprzez organizacje powiązane z IAXAI

Możemy udostępniać twoje informacje organizacjom powiązanym z IAXAI w następujących celach: (1) zapewnienia wspólnych treści i usług (takich jak rejestracja, transakcje i obsługa klienta); (2) poprawy twojego doświadczenia z Usługami, produktami i innymi usługami.

(c) Aktywność poprzez naszych dostawców usług

Możemy udostępniać Twoje dane naszym usługodawcom, którzy pracują w naszym imieniu i którzy będą mieli dostęp tylko do informacji potrzebnych do wykonywania tych ograniczonych funkcji w naszym imieniu. Na przykład tymi dostawcami mogą być organizacje: zajmujące się przetwarzaniem płatności, zarządzaniem danymi, administrowaniem funkcjami, dystrybucją wiadomości e-mail, badaniami rynku, analizą informacji marketingowych, zarządzaniem promocjami, gromadzeniem lub agregowaniem danych klientów,

(d) Zgodnie z wymogami prawa lub w celu ochrony praw i przestrzegania naszych zasad

W zakresie dozwolonym przez prawo ujawnimy Twoje dane organom rządowym lub stronom trzecim w tym krajowym organom bezpieczeństwa lub organom ścigania, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub na żądanie w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub nakaz sądowy, Należy pamiętać, że po ujawnieniu jakiejkolwiek stronie trzeciej Twoje informacje mogą być dostępne dla innych w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo.

(e) Prawne zmiany własności

W przypadku fuzji, przejęcia lub innej sprzedaży całości lub części naszych aktywów lub jakiejkolwiek działalności, wszelkie informacje użytkownika będące własnością lub przez nas kontrolowane mogą być jednym z aktywów przekazanych stronom trzecim w ramach takiej transakcji lub zdarzenia.  Zwracamy uwagę, że wszelkie informacje, które przekażesz lub które zostaną zebrane, mogą podlegać nowej polityce prywatności przyjętej przez odpowiednio następcę lub nabywcę.

5. Twój dostęp i kontrola twoich informacji – uzyskiwanie dostępu, poprawianie lub usuwanie informacji

Masz prawo do dostępu i kontroli twoich danych osobowych. Aby poprosić o dostęp do swoich danych osobowych lub ich poprawienie, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres art@iaxai.com.

Prosząc o dostęp do swoich danych osobowych podaj informacje, które podałeś za pośrednictwem Usług. W celu weryfikacji tożsamości lub o potwierdzenie posiadania odpowiedniego konta e-mail, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli informacje podane przez Ciebie za pośrednictwem Usług, skontaktuj się z nami pod adresem art@iaxai.com.  Czynności usuwania danych wykonamy w rozsądnym terminie. Należy pamiętać, że niektóre lub wszystkie podane przez Ciebie informacje mogą być wymagane do prawidłowego funkcjonowania Usług – w takim wypadku możesz stracić do nich dostęp. Należy także pamiętać, że niektóre informacje mogą być automatycznie przechowywane w pamięci kopii zapasowej lub w pamięci archiwalnej.

Na żądanie przekażemy Ci plik elektroniczny zawierający podstawowe informacje o koncie oraz informacje pozostające pod Twoją wyłączną kontrolą.

6. Środki bezpieczeństwa

Zapewniamy standardowe w branży zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w celu ochrony przetwarzanych i przechowywanych przez nas danych osobowych. Ograniczamy dostęp do tych danych upoważnionym pracownikom i kontrahentom, którzy muszą znać te informacje w celu obsługi, rozwoju lub ulepszania naszych Usług. 

Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić rozsądne bezpieczeństwo danych, żaden system bezpieczeństwa nie może zapobiec wszelkim potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zagwarantować ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych w ramach Usług lub za ich pośrednictwem i robisz to na własne ryzyko.

O wszystkich nieprawidłowościach, niezgodnościach, naruszeniach należy poinformować wysyłając informację na adres email art@iaxai.com

7. Prywatność dzieci

Usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 18 lat. Świadomie nie zbieramy ani nie rozpowszechniamy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 18 lat ani o nich. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego dziecko przekazało nam informacje bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami pod adresem art@iaxai.com.

8. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Możemy dokonywać zmian w polityce prywatności. Jeżeli to nastąpi,  każdorazowo powiadomimy Cię o zmianach co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w życie zmian. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie zmiany po takim powiadomieniu, powinieneś zaprzestać korzystania z Usług przed wejściem w życie zmodyfikowanej polityki prywatności. Korzystanie z Usług po wejściu w życie zmienionej polityki prywatności, oznacza że wyraziłeś zgodę na zmiany i będziesz związany zmienioną polityką prywatności.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem art@iaxai.com.

CODES Jarosław Filipek

3 maja 11

05-080 Izabelin

NIP: 118 003 26 56


Wersja z dnia 27.08. 2019