Posts Tagged 'Vidal Toreyo'

Vidal Toreyo, Emergency, IAXAI gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo, Emergency, IAXAI gallery została wyłączona

Vidal Toreyo, Emergency, IAXAI gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo, Emergency, IAXAI gallery została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on canvas

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on canvas została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on canvas

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on canvas została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on paper

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on paper została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on paper

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Gallery – New Mutations on paper została wyłączona

Vidal Toreyo

Vidal Toreyo Bio Vidal Toreyo comes from a patagonian sheep ranching family of welsh origin. The surroundings of the Chubut region, the rough, coarse nature he grew up with, were the main reason he wanted, to the disbelief and disappointment

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo została wyłączona

Vidal Toreyo

Vidal Toreyo Bio Vidal Toreyo comes from a patagonian sheep ranching family of welsh origin. The surroundings of the Chubut region, the rough, coarse nature he grew up with, were the main reason he wanted, to the disbelief and disappointment

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI została wyłączona

Vidal Toreyo, Emergency at IAXAI BE Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo, Emergency at IAXAI BE Gallery została wyłączona

Vidal Toreyo, Emergency at IAXAI BE Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo, Emergency at IAXAI BE Gallery została wyłączona

Eva Davis „Retribution” at IAXAI Brain Embassy Gallery

/ Możliwość komentowania Eva Davis „Retribution” at IAXAI Brain Embassy Gallery została wyłączona

Eva Davis „Retribution” at IAXAI Brain Embassy Gallery

/ Możliwość komentowania Eva Davis „Retribution” at IAXAI Brain Embassy Gallery została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery została wyłączona

„Emergency” by Vidal Toreyo

/ Możliwość komentowania „Emergency” by Vidal Toreyo została wyłączona

„Emergency” by Vidal Toreyo

/ Możliwość komentowania „Emergency” by Vidal Toreyo została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery została wyłączona

Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery

/ Możliwość komentowania Vidal Toreyo at IAXAI Adgar Gallery została wyłączona