Fundacja Dotknij Obrazu

Fundacja Dotknij Obrazu została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 05.08.2022.

FUNDACJA DOTKNIJ OBRAZU

UL. 3 MAJA  NR 11

05-080 IZABELIN B

POLSKA

REGON: 522770410

NIP: 1182246002

KRS: 0000985396

TELEFON 606 242 656

EMAIL: art@iaxai.com

Fundacja prowadzi działalność w następującym zakresie:

  • działalność oświatowo-kulturalna oraz działalność charytatywna
  • wspieranierozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie
  • ułatwianie zwiększanie dostępu społeczeństwado kultury i sztuki
  • rozwój świadomości kulturowej
  • wspieranie promocja i pomoc w rozwoju kariery osób twórczo-uzdolnionych.
  • Ideą nadrzędną Fundacji jest aktywizowanie mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniom.

W ramach działalności fundacji prowadzona jest Galeria Sztuki IAXAI, gdzie realizowane były:

koncerty muzyki

wystawy sztuki

uczestnictwo w akcji Otwarte Ogrody Artystów Izabelina

organizacja Nocy Muzeów 2023

Ponadto na terenie gminy wykonane były projekty:

– rodzinne plenery malarskie na polanie Jakubów i Ryneczku

akcje „wspólne malowanie obrazu” podczas imprez publicznych, akcji charytatywnych, akcji społecznych, imprez publicznych